COPENHAGEN CARIOVASCULAR CLINIC DANSKE BESOGENDE
INTERNATIONAL VISITORS
HJEM OM KLINIKKEN KREDSLOBSSYGDOMME HRT NYHEDER & BEGIVENHEDER KONTAKT KLINIKKEN
Nyheder & Begivenheder
 

Web siden gennemgår en større opdatering.  Publiceres i november - december

Web siden er under stadig revision og opdateres løbende med relevante emner

TESTOSTERONPRÆPARAT ATTER TILGÆNGELIGT VIA KLINIKKEN

Fra 2012 er testosteron injektioner afregistreret i Danmark
Testoviron Depot, 250mg/ml er fra 1/10/12 afregistreret i Danmark.  P.g.a. den meget ustabile forsyningssituation omkring testosteron 250mg/ml, har CCC opnået generel tilladelse til udlevering af testosteron 250mg/ml fra Lægemiddelstyrelsen.  Dette betyder, at vi kan tilbyde patienterne denne behandling uanset, om præparatet er registreret i Danmark eller ej.    

Testosteron 250mg/ml er et vigtigt behandlingsalternativ for mange patienter med en klar klinisk fordel, som ikke kan opnås med det langtidsvirkende alternativ.

Endvidere har vi i klinikken flere muligheder for at tilbyde anden individuel behandling med præparater, som er særligt tilpasset den enkelte patients behov. Kontakt os for nærmere information og konsultation: Tlf: 3312 2361.

REFERATER FRA KONGRESSER

14.10.16  Opdateret videnskabelig dokumentation
De tre største internationale videnskabelige selskaber har udgivet positive synspunkter omkring hormonbehandling af kvinder i forbindelse med overgangsalderen.  Deltaljer gennemgås ved konsultation

MEDICINSK FORSKNING

2011-15.  Risikoen ved langtidsbehandling af transkønnede
I et studie publiceret i 2011, hvor man har fulgt 365 kvinde-til-mand transkønnede i gennemsnitlig 18,5 år, konkluderes det, at behandling med testosteron i doser tilsvarende, hvad man anvender i behandlingen af mænd, ikke er forbundet med øget risiko for dødelighed, og at denne behandling synes ”sikker”.  (Ref: Asscheman H et al.  European Journal of Endocrinology (2011) In press)

 I 2015 bekræfter en samlet opgørelse af relevante studier, at langtidsbehandling af voksne trankønnede synes at være sikker, idet man ikke kan påvise øget risiko for hverken udvikling af kræft eller kortere levetid i forhold til ikke-behandlede i befolkningen som helhed.  (Ref: Wienand BS et al.  J.Clin. & Translational Endocrin. (2015))

    

KLINIKKEN

Aktiviteter og tilbud i klinikken
CCC ER GEARET TIL SPECIALISERET INDIVIDUEL BEHANDLING. CCC kan tilbyde effektive behandlingsmuligheder til udvalgte patienter.  Som resultat af den ustabile forsyningssituation og de urimeligt dyre kommercielle testosteronpræparater, kan CCC med sit mangeårige erfaringsgrundlag, tilbyde billigere og effektiv testosteronbehandling til særlige patientkategorier.

Kontakt os for nærmere information og konsultation: Tlf: 3312 2361